O firmie

Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży, zakupu, wynajmu i najmu mieszkań, domów, nieruchomości komercyjnych, powierzchni magazynowych, nieruchomości gruntowych.

Służymy swym doświadczeniem, wiedzą i pomocą, byście mogli Państwo wybrać najlepsze rozwiązania. Uczestniczymy we wszystkich etapach transakcji i pomagamy przy jej przeprowadzeniu, aż po wydanie przedmiotu transakcji.

Jesteśmy licencjonowanym biurem nieruchomości. Współpracujemy z doradcami finansowymi, którzy bezpłatnie doradzą, realnie ocenią potrzeby kredytowe i zdolność kredytową.

Jesteśmy z Państwem na każdym etapie transakcji, uwzględniając Państwa indywidualny cel i potrzebę.

Zapraszamy Państwa do współpracy, życząc Państwu i Nam satysfakcji ze wspólnego spotkania.


Podstawy prawne

Działalność Firmy regulują przepisy prawne, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec Klienta.

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w szczególności Dział V Rozdział 2;
 • standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowej
  ustalone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w porozumieniu z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, uzgodnione 18 marca 2009r. z Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie danych osobowych
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007r. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).